Zeyilname nedir?
     
Okunma Sayısı : 2093

Sigorta sözleşmesi süresince poliçenin üzerinde yapılacak değişikliklerin yapıldığı ek belgeye zeyilname denmektedir. Zeyilname sigorta poliçesinin ayrılmaz ekidir. Zeyilname kendi başına bir şey ifade etmemekte olup, poliçe ile birlikte hüküm ifade eder. Konusuna göre, primli veya primsiz olabilmektedir.