12 Nisan 2017 Trafik Sigortalarında Tavan Prim Uygulaması nedir ?
Hazine Müsteşarlığı vatandaşların ilgili konudaki şikayetlerini de dikkate alarak 12 Nisan 2017 tarihi itibari ile tavan fiyat uygulamasını getirdi. Yeni sistemle Sigorta Şirketlerine her trafik Sigortası basamağı için bir tavan fiyat getirdi ve şirketlerde belirlenen bu fiyatın üzerinde poliçe tanzimi yapamayacak.
     
Okunma Sayısı : 2411

12 Nisan 2017 itibari ile yürürlüğe giren yeni Uygulama ile Ortalama Trafik Sigortası Tavan Fiyatları Nedir?

Trafik sigortası tavan fiyatları 12 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye genelinde aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Ancak belirlenen fiyatlar ilden ile değişiklik göstermektedir.

Basamak Tavan Fiyat (TL)
1. Basamak 2.015 TL
2. Basamak 1.612 TL
3. Basamak 1.209 TL
4. Basamak 806 TL
5. Basamak 685 TL
6. Basamak 565 TL
7. Basamak 444 TL

12 Nisan 2017 Tavan fiyat uygulamasına göre eski poliçem için prim iadesi alabilir miyim?

Trafik Sigortasında Tavan Prim Düzenlemesi; 12.04.2017 tarihinden itibaren kesilecek poliçeleri kapsamaktadır.

Bu nedenle bu tarih öncesinde düzenlenen poliçelerin iptal edilmesi ve herhangi bir prim iadesi söz konusu değildir.

Kasko Sigortası sahibi / sigortalı, hasar anında neleri yapmakla yükümlüdür?

Kasko sigortası sahibi, öncelikle hasarın gerçekleştiği tarihi öğrendikten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde durumu, sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Ve sanki sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almalı ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimatlara da elinden geldiğince uymalıdır.

Aracın çalınması halinde ise, durumu öğrenir öğrenmez derhal yetkili makamlara bildirimde bulunmalıdır.

Ayrıca Rücu işlemlerinde kullanılacak bilgi ve belgeleri de, gecikmeden sigortacıya vermelidir.

Zararın tahmini miktarı ve söz konusu zarara neden olan olay beyan şeklinde yazılı makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya bildirilmelidir.

Kasko Sigortası ile Trafik Sigortası arasındaki fark nedir?

Kasko sigortası, kendi aracınıza gelen maddi zararları teminat altına almaktadır. Trafik sigortası ise, aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alan ve yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır.

Trafik sigortası, sadece üçüncü kişilere verilen zararları karşılamakta olup, kendi aracınızın hasarını ödemez. Bu durumda, kasko sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Şirketler, teminatların geliştirilmesi amacıyla paket poliçeler de oluşturmaktadırlar. İşte bu kapsamda, kasko sigortaları ile birlikte İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası, Seyahat Araç Destek Sigortası gibi teminatlarda ek poliçelerle verilmektedir.

Örneğin: Trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamazken, kasko sigortasına ek olarak Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.

Trafik poliçemi vade bitiminde yenilemeyi unutursam sonuçları ne olur?

Araç işletenleri sigorta sözleşmesini bitim tarihi itibariyle yenilemekle yükümlüdür. Araç işleteninin sigorta sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yenileme işlemini gerçekleştirmediği her 30 gün için müteakip sigorta sözleşmesinde prim, %50 ile sınırlı olmak üzere % 5 ilave edilerek hesaplanır. Ayrıca trafik zabıtasının yapacağı kontrollerde aracınızın trafik sigortası bulunmadığı tespit edilirse, aracınız trafikten men edilir ve para cezası uygulanır.

Motorlu aracın kazaya karışmaması Trafik Sigortasının primini etkiler mi?

Evet, etkiler. Sigorta şirketleri Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yaparlar. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için dördüncü basamaktan prim uygulanır.

WhatsApp İletişim Hattı